درباره بنیاد نیکوکاری الغدیر

دلیجان نگین درخشان رویش و پرورش نیکوکاری و خیرخواهی در سطح کشور است....
    در چند دهه گذشته علاوه بر خدمات نهادهای خدماتی و حمایتی، دهها عمارت آموزشی، مذهبی، ورزشی درمانی، توانبخشی، هزاران جهیزیه، تسکین آلام دردمندان و بیماران، تجهیزات متعدد و ... که میراث گرانسنگ خیرخواهان این شهر بوده است...

Human beings are members of a whole

In creation of one essence and soul

If one member is afflicted with pain

Other members uneasy will remain

Dear sir/madam

Alghadir Charity Foundation, holding the registry number 83 and with the permission of I.R.I Welfare Organization, was founded in 2009 with the intention of supporting needy people and aimed at:

1. Identifying and supporting people suffering from cancer, renal diseases and congenital disorders (including 35 types of diseases)

2. Supporting scientific, cultural and sport elites as sustainable and social capital

Delijan Alghadir Charity Foundation is currently supporting dozens of needy ailing people regardless of nationality, color and race and financing the whole curative and supportive expenditures from humanitarian donations.

However, we would like to ask all the donors to help us make our efforts go even further. We hope to help as many sick people as we can with your support and cooperation.

Here are the ways you can make a donation:

Number of foreign currency account:

Melli Bank: 1284110000792                      

Number of home currency account:

Melli Bank: 0105997951001

Mellat Bank: 40829695/88

In the name of “Alghadir Charity Foundation”

We are looking forward to hearing from you soon.

Sincerely,

Alghadir Charity Foundationاهداف بنیاد

در شهرستان دلیجان، خورشید هر بامداد بر مخلوقاتی طلوع می کند که لیاقت و کفایتی یافته اند تا نان به دست آمده از سعی و تلاش را با همنوعان خود به یک سفره بگسترانند. ساختمان های فراوان

آموزشی، درمانی، مذهبی، ورزشی و... بسازند و هم تامین نیازمندی های فراوان این شهر را یادگار گرانقدر نیکوکاری خود قرار دهند...

عزیزی الخادم

سلام علیکم

        مع خاص التقدیر: موسسه خیریة الغدیردلیجان رقم تسجیل 83 لحصول الترخیص من منظة خیرالبلاد جمهوری الاسلامی ایران فی سنة 2009 مع اهداف التالی تشکلت بقصد حمایة ناس محتاجین

1-   تحدید وعدم الامراض السرطانیة

2-   تحدید وعدم الامراض کلوی

3-   تحدید وعدم الامراض شذوذ خلقی (35 نوع مرض)

4-   الصندوق حمایة من الاختیارات اکادیمیة : ثقافی ، ریاضی و... یلقب راس مال مستقر

موسسه خیریة الغدیردلیجان الان عشرات من الناس المرضی محتاجین لایهم جنسیه ، لون ، السباق ، لدیها تحت الحمایة ویتم توفیر کل الرعایة الصیحة والدعم من خلال الصنادیق الخیریة

لذا نحن خدام الموسسة نطلب مساعدة ایدی النس الطیبین فی مستوی العالمی عندنا امل مع حمایة ومساعدة انتم العضما ان شاالله لایکون محتاج فی الرض ونامل فی تغلب علیها

رقم الحساب الارزی فی البنک الملی ایران  : 1284110000792                                 
رقم الحساب ریالی فی البنک الملی ایران :                                   0105997951001

رقم الحساب فی البنک الملت  :                                                  40829695/88

 

موسسهٌ خیریة الغدیردلیجان


جذب خیرین

 

کمک به بنیاد

شما می توانید از چند راه به بنیاد نیکوکاری الغدیر جهت کمک به درمان بیمار های خاص کمک کنید
نماد همدردی
معرفی درمان یار
معرفی عضویت
کمک های عمومی و نذورات خاص
کمک به عنوان داوطلب

اخبار بنیاد نیکوکاری الغدیر

حامیان بنیاد نیکوکاری الغدیر

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |