اقدامات عمرانی


تعدادی ازیاوران بنیاد با لطف وعنایت خاصی که به این مرکزداشته اند همیشه حامی وپشتوانه بنیادبوده وحتی بعدازفوت عزیزانشان برای آنها دراین بنیاد یادگاری بجا گذاشته اند که دراین زمینه می توان به لیست املاک اهدایی ازطرف ایشان بشرح ذیل نام برد: 
1- یک قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع ازطرف خانواده محترم شادروان مرحوم حاج غلامرضا دلاوری 
2- یک قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع ازطرف خانواده محترم شادروان مرحوم داریوش فتاحی 
3- یک قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع ازطرف ورثه محترم مرحوم حاج عباس دلاوری 
4- یک قطعه زمین به مساحت 320 مترمربع ازطرف حاج علی محمد شفیعی ،حاج خلیل شفیعی وورثه مرحوم حاج عباس شفیعی 
5- یک باب مغازه به مساحت 85/13 مترمربع ازطرف حاج حسن شفیعی به یادشهیدوالامقام هادی شفیعی (صرف درآمدحاصله جهت امورفرهنگی)
6- یک قطعه زمین به مساحت 1210 مترمربع ازطرف آقای ناصرمحمدی به یاد مرحومه حاجیه خانم ملک محمدی
7- یک باب مغازه به مساحت 99/55 مترمربع ازطرف حاج حسین خلیلی


درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |