جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بنیاد با حضور اکثریت اعضای هیئت امنا در روز سه شنبه  1401/3/31 ساعت 17 درمحل سالن جلسات بنیاد برگزار گردید دراین جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد بنیاد درسال 1400و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1400، اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسین برای مدت 3سال انتخاب گردیدند

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |