اهداف


خورشيد هر بامداد بر مخلوقاتی طلوع می کند که لياقت و کفايتی يافته اند تا نان به دست آمده از سعی و تلاش را با همنوعان خود به يک سفره بگسترانند. ساختمان های فراوان آموزشی، درمانی، مذهبی، ورزشی و ... بسازند و هم تأمين نيازمندی های فراوان مردم را يادگار گرانقدر نيکوکاری خود قرار دهند.
آنقدر تلاش و خیرخواهی داشته باشند تا فرزندانشان در کلاس های درس آينده بتوانند از گذشتگان نيکوکار خود فهرست بلند نيکوکاری و خاطره های ارزشمند ارائه نمايند، زيرا در هر گوشه شهر و روستا يک عمارت خيرساز نورافشانی می کند.
هم اينک با استفاده از تجربيات ديروز و توجه به نيازهای امروز ، بنياد نيکوکاری الغدير توسط جمعی از خیرین ونیک اندیشان، با اهداف ذيل تشکيل گرديده و از جنابعالی که از افراد خوشنام و مؤثر در امور اجتماعی می باشيد صميمانه تقاضای مساعدت، همکاری و عضويت می نمايد.
 

1 -  شناسائی، حمايت و معرفی :    کودکان با ناهنجاری مادرزادی(32نوع بيماری) به نمايندگی از طرف مؤسسه تخصصی و خيری محکم تهران بيمارانی که گاهاً به چندين نوبت عمل جراحی پرهزينه نيازمند می باشند
2 - شناسائی و حمايت از بيماران کليوی دارای نمايندگی رسمی از انجمن بيماران کليوی ايران
3 - شناسائی و حمايت از بيماران صعب العلاج  عموماً بيماران مبتلا به سرطان
4 - تلاش برای جذب خيرين در اقدام برای نيازهای دارای اولويت 
5 - صندوق حمايت از برگزيدگان علمی، فرهنگی، ورزشی و ... تلقی اينگونه حمايت ها به عنوان يک سرمايه پايدار
 
 

اين بنياد قصد دارد با استفاده از تجارب و توانمندی های فراوان مردم شريف منطقه و ساير هموطنان عزيز در راستای نيازهای اشاره شده و يا اهداف مورد نظر حضرتعالی با همکاری تمامی نهادهای زيربط و بزرگان اين شهر اقدام نمايد. ان شاء ا... نام ارزشمند شما در فهرست نيکوکاران ثبت و ماندگار باقی بماند.

 
 
 
 
دعاگوی شما
 بنياد نيکوکاری الغدير دليجان

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |