هیئت مدیره


اعضای اصلی هیئت مدیره: 
محمد رضا باقری                        رييس هيئت مديره
ابوالفضل حیدری                        نایب رییس هیئت مدیره
غلامحسين منصوری                   عضو هیئت مدیره وخزانه دار
حسن منصوری                          عضو هيئت مديره ومدیرعامل 
غلامرضا بیگی                            عضو هيئت مديره
سیدمصطفی جلالی                    عضو هیئت مدیره
سیدحسین میرجعفری                عضو هيئت مديره                                        اعضای علی البدل هیئت مدیره:
محمدرضا قاسمی 
مهدی قاسمی 
بازرسین اصلی:
اکبر نظری
محمود حیدری
بازرس علی البدل:
حسنعلی معصومی 


درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |