اقدامات درمانی


 ازابتدای تاسیس بنیاد تاکنون تعداد 355 مورد پرونده دربنیادتشکیل گردیده که ازاین تعداد درحال حاضر 238 مورد بشرح ذیل درجریان  می باشد :
64 مورد سرطان 
39 مورد کلیوی
54 مورد مادرزادی 
81 مورد بیماران صعب العلاج غیرمرتبط بااهداف بنیاد 
ومابقی بدلیل بهبودی درروند درمان پرونده های آنان مسکوت گردیده وتعدادی  فوت نموده اند 


درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |