اقدامات فرهنگی


تعدادی ازیاوران بنیاد باهدف کمک به مقاصد فرهنگی به این بنیاد مبالغی پرداخت می نمایندکه دراین خصوص ازمحل دریافتی آنها، جهت خرید کتاب علامه عبدالهادی دلیجانی ،کمک به موسیقی سنتی ایرانی ودیگرامورفرهنگی هزینه می گردد

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |