کمک های مردمی

نحوه کمک به بنیاد نیکوکاری الغدیر

کمک های مردمی


شامل کمکهای نقدی بصورت ماهیانه ، موردی وهمچنین غیرنقدی شامل سبدکالا برای ایام مبارک ماه رمضان، نذورات ماه محرم وصفر وایام نوروز می باشد
 همچنین درخواست یاوران جهت تحویل قبوض 50 هزارریالی بنیاد جهت توزیع وتحویل مبالغ آن به بنیاد ازروشهای همکاری با بنیاد می باشد 

 فرم درخواست مشارکت خیرین


خیرین محترم جهت عضویت و کمک به بنیاد می توانند از طریق دانلود فرم زیر مراحل ثبت نام و عضویت را طی کرده و به جمع خیرین این بنیاد بپیوندند
پیشاپیش از این امر خدا پسندانه شما کمال تشکر را داریم
خواهشمنداست بعدازتکمیل فرم عضویت یک نسخه ازآن را به بنیاد ارائه دهید تا بعدازثبت ، ازطرف بنیادکدعضویت شما پیامک شود

دانلود فرم