محبتی که زندگی می بخشد

درباره بنیاد نیکوکاری الغدیر

دلیجان نگین درخشان رویش و پرورش نیکوکاری و خیرخواهی در سطح کشور است....
در چند دهه گذشته علاوه بر خدمات نهادهای خدماتی و حمایتی، دهها عمارت آموزشی، مذهبی، ورزشی درمانی، توانبخشی، هزاران جهیزیه، تسکین آلام دردمندان و بیماران، تجهیزات متعدد و ... که میراث گرانسنگ خیرخواهان این شهر بوده است...فرم جذب خیرین نیکوکار


 

 


دریافت فرم


شماره حساب جهت کمک به بنیاد نیکوکار الغدیر

شماره حساب ملی : 0105997951001
شماره حساب ملت : 40829695/88
شماره حساب ارزی ملی : 1284110000792

بیماران مبتلا به سرطان

شناسایی و حمایت از بیماران صعب العلاج عموما بیماران مبتلا به سرطان

 

بیماران مادرزادی

شناسایی، حمایت و معرفی کودکان با ناهنجاری های مادرزادی

 

بیماران تحت پوشش

بیماران کلیوی

شناسایی و حمایت از بیماران کلیوی